085 - 4014615

RE-INTEGRATIE 2E SPOOR

Als werkgever bent u vanuit de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om na een ziekteperiode van één jaar (1e spoor) de arbeidsmogelijkheden buiten uw eigen organisatie te onderzoeken (2e spoor).

365RESTART coacht, traint en helpt uw werknemer actief bij het vinden van een nieuwe baan!

INLEIDING

Als een werknemer na één jaar ziekte of aandoening nog niet in staat is om volledig terug te keren in het eigen werk, dan is de tijd aangebroken om te starten met een re-integratietraject 2e spoor.

Een re-integratietraject 2e spoor is een wettelijke verplichting en is bedoeld om ‘de kansen en benutbare mogelijkheden‘ van een werknemer te onderzoeken en aan te grijpen, teneinde te voorkomen dat hij/zij in de WIA belandt. 

ADVIES VAN DE BEDRIJFSARTS & ARBEIDSDESKUNDIGE

Tegen het einde van het eerste ziektejaar wordt door een Bedrijfsarts een Functie Mogelijkheden Lijst (FML) opgesteld op basis waarvan een Arbeidsdeskundige onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor passend werk binnen uw organisatie. Zijn die er onvoldoende of is er twijfel over voldoende medisch herstel, dan wordt er tevens een re-integratietraject 2e spoor geadviseerd.

INTAKE & TRAJECTPLAN RE-INTEGRATIE 2E SPOOR

Voorafgaand aan een re-integratietraject 2e spoor voeren wij een intakegesprek met zowel werkgever als werknemer. We informeren over de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter en de verwachtingen die hieruit voortvloeien. Vervolgens brengen we de mogelijkheden én onmogelijkheden in kaart en stellen samen haalbare doelstellingen op en leggen die vast in een Trajectplan. Op basis van het trajectplan kunt u besluiten of u door wilt gaan met het re-integratietraject.

COACHEN, TRAINEN EN ACTIEF ONDERSTEUNEN

Het doel van het re-integratietraject is het vinden van nieuw passend werk. We focussen ons dan ook zoveel mogelijk op de ondersteuning die uw werknemer hierbij nodig heeft. Vaardigheden die uw werknemer reeds bezit worden hierbij onderkend, zodat we de kortste route naar het gewenste resultaat kunnen nemen.

Wij coachen uw werknemer bij het accepteren van de nieuwe realiteit en werken aan het (her)vinden van de motivatie die nodig is om actief en met een positieve verwachting te werken aan het zoeken van een nieuwe baan.

Wij trainen uw werknemer daar waar nodig in het verkrijgen van de vereiste competenties om effectief te kunnen solliciteren. Hieronder vallen bijvoorbeeld sollicitatie-, presentatie- of gespreksvaardigheden.

Wij helpen uw werknemer actief bij het vinden van een nieuwe baan. Onze betrokkenheid en resultaatgerichtheid vergroten de kans op het succes hiervan.

ECHTE AANDACHT WERKT!

ARBO365 EN 365RESTART werken vanuit het principe ‘Hoofd, Hart & Handen’. We werken met verstand van zaken én met oprechte betrokkenheid én steken daarvoor graag onze handen uit de mouwen om samen met onze klanten en cliënten het beste resultaat te behalen. Kortom: zoekt u een proactieve partij voor de begeleiding in het 2e spoor? Dan is 365RESTART uw aangewezen partner!

WETTELIJK KADER

Als werkgever bent u vanuit de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om na een ziekteperiode van één jaar (1e spoor) de arbeidsmogelijkheden buiten uw eigen organisatie te onderzoeken (2e spoor).

 Het UWV beoordeelt of u als werkgever ‘er alles aan hebt gedaan’ om uw werknemer binnen of buiten uw organisatie weer aan het werk te krijgen.

 Als werkgever bent u daarin leidend en verantwoordelijk.

Als het UWV de inspanningen onvoldoende vindt, dan kunnen zij een loonsanctie  van maximaal één jaar loondoorbetaling opleggen.

VRAAG HIERONDER UW OFFERTE AAN

AANVRAAG OFFERTE SPOOR-2 TRAJECT

Aanhef

Bent u reeds klant van ARBO365 of 365RESTART?

2 + 10 =